Govor Stjepana Sulimanca u Podravskim Sesvetama, 26.5.1991.