neslužbene stranice o Podravskim Sesvetama

    ŽUPA    DRAGANCI    MEKIŠ    GOSPODARSTVO    SPORT    DVD    PS WI-FI   KORISNI  LINKOVI    

Ostale internet stranice o Podravskim Sesvetama        Sesvečki telefonski brojevi ustanova i  poduzeća           Autori i kontakt

____________

__________________________________________________________________________________kontakt: sty@email.t-com.hr______


Napomena:
Stranice ne upotrebljavaju "kolačiće" (cookies") niti prikupljaju privatne podatke o posjetiteljima stranica. Politika zaštite osobnih podataka na
serverima na kojima se nalaze naše stranice dostupna je na adresama:
https://midnel.hr/pravilnik/ i https://midnel.hr/privatnost/ . 

 Svi tekstovi i fotografije objavljeni su uz izričitu dozvolu autora. Dozvoljena je upotreba isključivo u znanstveno-obrazovne i istraživačke svrhe. Nije dozvoljena upotreba u komercijalne svrhe.

 
Autori fotografija: Stjepan Jagić, Zvonar Stjepan, Dražen Nađ , Mladen Tudić, Andrija Štefanić, Franjo Bartolić, Foto Kralj, Foto Begović...
Autori teksta: Marijana Bušić, Jela Maresić (Golubić), Renata Bratanović Palaić, Željko Kovačić, Josip Cugovčan, Stjepan Jagić, Josip Jurinjak, Franjo Bartolić, Branko Begović...
Autori slika i crteža: Zvjezdana Podvezanec, Josip Cugovčan, Ivan Rep, Dražen Nađ...
 
Korištena literatura:
 
  1. Spomenica župe u   Sesvetama  - od 1889; I i II od 1946.
  2. Liber memorabilium   - od 1780. župe Kloštar
  3. Nadbiskupski arhiv   - Protokoli vizitacija Komarničkog arhiđakonata - svezak IV. V. IX. i XVI. od godine 1706. - 1840; Zagreb
  4. Ivan Tkalčić   - Monumenta II. tom pars. III
  5. Josip Bosendorfer   - crtice iz Slavonske povijesti, Osijek 1910.
  6. Juraj Ćuk   - Podravina od Bednje do Voćinke i susjedna područja do polovice četrnaestog  vijeka -  Vjesnik Kr. Hrv. Slav. Dalm. zem. arhiva  god XVIII. br. 3. 1916.
  7. Janko Barle   - Katolički list 1902. 32. str. 410. - 411.
  8. R. Horvat   - Crtice iz Hrvatske povijesti I. Zagreb 1935.
  9. Blaž Mađer   - Časti i dobru zavičaja, Zagreb 1937.
10. Stjepan Pavičić   - Podrijetlo naselja i govora u Slavoniji, Zagreb  1937.
11. Antun Cuvaj   - Građa za povijest školstva, I. knjiga
12. R. Lopašić   - Prilozi za povijest Hrvatske, Starine XVII
13. Luka Ilić Oriovčan   - Postanak c.kr. vojničke granice, Arhiv V. 1859; str. 101 - 127
14. Šematizmi zagrebačke nadbiskupije 1900. - 1912; 1966.
15. Željko Kovačić   - Basne, Kratkopisi I i II i drugi spisi, Podravske Sesvete 1998., razni drugi tekstovi i najnovije knjige, Pastirske igre i športovi
16. Paškal Cvekan   - Podravske Sesvete, selo i župa, 1994.
17. Članci i tekstovi u   - Areni, Večernjem listu, Vikendu i drugim listovima
18. Dragutin Feletar   - Podravina, Koprivnica 1973.
19. Podravski zbornici   - 1979. - 2016.
20. Vjekoslav Hrupec   - Monografija bukovečkog kraja
21. Radovan Kranjčev   - Priroda Podravine
22. Josip Cugovčan  - Podravski narodni motivi iz zbirke Josipa Cugovčana, Narodna nošnja Podravskih Sesveta
23. Branko Begović  - V tem Sesvetam, i druga spisi
24. Vjekoslav Prvčić  - Stari Podravski mužikaši, Podravski list 2009./2010.
25. Dražen Nađ  - Draganci kroz vrijeme
26. Franjo Bartolić  - Monografije o Kozarevcu i razni drugi tekstovi
27. Zdravko Šabarić - Podravska glazbena tradicija
..........  ...........

_______________________________________________________________________________________________________