neslužbene stranice o Podravskim Sesvetama

Početna stranica

    ŽUPA    DRAGANCI    MEKIŠ    GOSPODARSTVO    SPORT    DVD    PS WI-FI   KORISNI  LINKOVI    

Ostale internet stranice o Podravskim Sesvetama        Sesvečki telefonski brojevi ustanova i  poduzeća           Autori i kontakt

 

   Znanstveno-istraživački  radovi s tematikom iz Podravskih Sesveta    
MONOGRAFIJA ŠKOLSTVA na području Podravskih Sesveta
Autorica: Renata Bratanović Palaić

Objavljeno uz dopuštenje autorice. Dozvoljeno korištenje isključivo u neprofitabilne znanstveno-obrazovne svrhe.
Izdanje posebno prilagođeno za objavljivanje na Internetu.

 

  

   Podravske Sesvete
su staro naselje. I premda se nalaze po strani prometnih putova, stisnuto u jednom nezapaženom kutu Podravine, imaju svoju  povijest i svoje određeno povijesno i kulturno značenje.  Od 13. do 16. stoljeća područje Sesveta nalazilo se u sastavu komarničkog arhidjakonata, jer su plemići Beluše Komarničani imali svoje posjede do kanala Gorbonuk.
   Pojedine župe zagrebačke biskupije plaćale su određene daće zagrebačkim kanonicima i upravo ta okolnost je razlogom da danas znamo za  postojanje sela Sesvete u to daleko vrijeme srednjeg vijeka. Kad je 1334. godine zagrebački kanonik Ivan Gorički sastavio Statute zagrebačkog Kaptola, u trećem dijelu tog spisa donosi popis župnih crkvi među kojima navodi i crkvu Svih Svetih (Iv. Tkalčić, str.91)
   Iz toga proizlazi da su Sesvete postojale od 13. st. do pada Virovitice 1552. god. na istom mjestu gdje su i danas. Oslobađanjem Podravine od Turaka započinje na tom području novi život. U Povelji oberstara grada Đurđevca Hanibala Josipa Heistera između ostalog piše:
"... na znanje dajem svem kojem se dostoji kako je naseljeno stanovito selo imenom Sesvete zvano vu g. 1695. 19. meseca malomešnika (rujna)."  iz čega proizlazi da se Sesvete službeno smatraju naseljem od 19.9.1695.
  Područje Podravskih Sesveta imalo je vrlo burnu geološku i povijesnu prošlost. Prije mnogo milijuna godina ovo je područje bilo dio Panonskog mora. Njegovim povlačenjem ostaje plodna ravnica, močvare i rijeka Drava. O tome svjedoče mnogobrojni nalazi fosilnih ostataka raznih morskih životinja nađeni prilikom kopanja odvodnih kanala. Na ovom području rastu ogromne hrastove šume, a područje je naseljeno ljudima još od početaka ljudske povijesti. Tome je doprinijelo bogatstvo ribe, životinja i biljaka. Tu žive Iliri, Kelti, Rimljani i prolaze nebrojene vojne kolone Huna, Tatara, Avara, Turaka...
   Do 1850. godine Sesvete su u sastavu Vojne krajine. Broj stanovnika se tih godina kreće oko 2000. Zaslugom župnika Karla Blažekovića mjesto 1911. dobiva poštanski ured, a vlastitu župu 1885.


                                                                                                                                                       Sadašnja školska zgrada u parku Kladje u  kojoj se odvija nastava

 
Podravske Sesvete su dobile narodnu školu 21. prosinca 1830. godine odlukom Carske vlade u Beču (Cuvaj, Povijest školstva I. str.663)

   Prvi učitelji bili su oficiri tadašnje krajine. Školska zgrada je prvotno bila u seoskoj kući, gdje je sada kip Svetoga Ivana Nepomuka. U Podravskim Sesvetama je  svojevremeno bilo 5  zgrada u kojima se odvijala nastava.

Godine 1840. škola je premještena u ulicu Prva Numera, na zemljištu pokraj mlina. Dograđena je 1886. Po poduzetniku Stjepanu Janešu za 2880 forinti, a platili su Sesvečani. To je bila prizemna zgrada postavljena uzduž ulice. Imala je osam prozora i dvoja vrata. Srušena je devedesetih godina 20. st.

   Kasnije se nastava odvijala i u školi u Mekišu. Škola je sedamdesetih godina prošlog stoljeća srušena i na tom mjestu je izgrađen društveni dom Mekiš.

Prema zapisu Franje Podela, upravitelja župe u Kloštru narodna škola u Sesvetama imala je 1850.godine 104 učenika: 50 dječaka i 64 djevojčice. (Lib.men. župe Kloštar)

   Godine 1911. je bikarnica – kuća s desne strane župnog dvora – pretvorena u školu, a bikarnica premještena u Kladje. U tu preuređenu zgradu smješten je jedan razred škole i stan za učitelja. Blagoslovljena je 8.12.1911. (spom.str.98; P.Cvekan; Podravske Sesvete – selo i župa, 1994.) S desne strane je kapelica i kip sv. Ivana Nepomuka. Danas stoji sama i napuštena kao nijemi svjedok nekih boljih vremena.

  Za jedan duži period između prvog svjetskog rata i sedamdesetih podaci su vrlo siromašni. Dijelom zbog ne vođenja spomenica i ne očuvanja zapisnika iz tih vremena te uništenjem dokumentacije.

 

Pretraživanjem privatne kolekcije obiteljskih fotografija i razgovorom s rijetkim živim svjedocima iz perioda tridesetih godina priložene su dvije fotografije učenika. Prva je iz ranih tridesetih 20.st. Učenik u sredini drži ploču, vjerojatno s natpisom školske godine, ali se ne može iščitati.

 

Fotografija je snimljena 1940.godine u svibnju. Prikazuje učenike 1930.godišta. Po kazivanju gđe Marije Štefanić, sjedi prva s učiteljičine lijeve strane, učiteljica se zvala Marija Carek. Nestala je preko noći u veljači 1943. u ratnom vihoru. Nakon nje došao je učitelj Majetić.

Gosp. Željko Kovačić (učitelj naše škole u mirovini, etnograf i ljubitelj starina) sačuvao je neke rijetke dokumente iz kojih možemo saznati sljedeće:
Godine 1947. u sesvečkoj školi bilo je 6 razreda. Radilo je troje učitelja Viktorija Smetana ( 1. i 2.razr.), Paula Gregurić (3. i 4.razr.) te Đuro Fučijaš (5. i 6.razr.) koji je ujedno bio i upravitelj škole.

  Iz zapisnika saznajemo da su čitane okružnice Ministarstva prosvjete početkom i krajem školske godine koje su završavale i počinjale otprilike u isto vrijeme kao i danas, te da su učitelji planirali i provodili dječje izlete u Zagreb i na Dravu, organizirali bogate i sadržajne priredbe za cijelo mjesto te provodili opismenjavanje stanovništva kojeg je bilo oko stotinjak osoba (do 45 godina starosti 33, a iznad 45, 64 osobe). Nekolicina je prihvatila pohađanje analfabetskog tečaja i dolazila u školu navečer od 6 do 9 sati, svaki drugi dan.


  Usporedno sa školskim sastancima i sjednicama, upravitelj škole je sazivao i Kulturno prosvjetne sastanke sa uglednijim ljudima iz mjesta gdje se raspravljalo o važnim temama za selo, npr. otvaranje mjesne knjižnice (ulaznicama na priredbe sakupljao se je novac za knjižnicu i čitaonicu), problem polaska škole (mnogi mještani nisu puštali djecu u školu, naročito u 5. i 6. razred jer su morali ostajati kod kuće i pomagati u teškim ratarskim poslovima).


  1947. provedena je elektrifikacija mjesta, tako i gornje škole. Zalaganjem upravitelja Fučijaša i nekoliko mještana sela Državno poduzeće za film dodijelilo je Domu kulture u Sesvetama tonsku kino-aparaturu za uski film i 24.8.1947. održana je prva kino predstava u školi.


  1950. godine upravitelj škole je Đuro Kamenski (2. i 6. razr.), nastavnica Darinka Hrvoić (1. i 3. razr.) i nastavnik Đuro Šoštarec (4. i 5.razr.). Iz obavijesti saznajemo da su učenici imali redovite sistematske preglede liječnika i zubara iz Zdravstvene stanice Pitomača. Iz zapisnika prosvjetnog školskog odbora vidljivo je da će zatražiti nadležne vlasti izgradnju nove škole i otvorenje sedmoljetke (sedam razreda osnovne škole).


  1952. godine nastavu održava nastavnica Darinka Hrvoić, a od nastavnika Božidar Višošević i Dragutin Kralj (upravitelj). U ožujku je školu posjetio prosvjetni inspektor Dragutin Grahovac i dao svoje primjedbe na rad u školi, preporuča se upotreba nastavnih sredstava, primjena načela zornosti, posvetiti puno pažnje kolektivnim ispravcima i sl.

  Od 1952. postoje i zapisnici sa sastanka „Zajednice doma i škole“ gdje učitelj upoznaje roditelje sa nabavkom materijala za školu, osiguranjem i sl,. te moli roditelje da bodre djecu kako bi zavoljela školu i ne bi bila plašljiva. Upozorava na negativne pojave kockanja, pušenja, uživanja alkoholnih pića, ne pozdravljanja i sl. Poduzete su mjere da se djeci zabrani posjećivanje gostiona te roditelji moraju voditi mnogo računa o tome .

                                                                                                                                          Fotografija iz 1958. Prikazuje godište 1948. sa učiteljicom Marijom Jagić

Ukupan broj učenika (od 1. do 6.razr.) bio je 149 (odličnih 18, vrlo dobrih 43, dobrih 49, dovoljnih 19, nedovoljnih 11 i neocijenjenih 11). Od te godine u školu dolazi i nastavnik Antun Peroković.
  Iz zadnjeg sačuvanog zapisnika od 10.rujna 1956. sastavljenog prilikom preuzimanja pošiljke školskih knjiga i materijala vidljivo je da je upravitelj škole bio Josip Majetić, a članovi školskog odbora Darinka Hrvoić, Elizabeta Gajnik i Zvonimir Dorogi, a član savjeta Franjo Gluhak.
  Zadružni dom je preuređen 1955. za školu, zatim ponovo preuređen 1982. U toj školi se i danas izvodi nastava od I.-VIII. razreda.

Djelatnici škole od 1946. godine do danas

Ravnatelji i voditelji  škole Učitelji Kuharice Spremaćice
Đuro Fučijaš
Viktorija Smetana
Đuro Kamenski
Dragutin Kralj
Josip Majetić
Darinka Lacković
Zvonimir Dorogi
Anđelka Dergez
Renata Bratanović Palaić
Marija Majetić
Štefica Dorogi
Željko Kovačić
Mira i Marijan Turčić
Marko Bijuk
Marija Čipera
Mirko Sobota
Ankica Gluhak
Srećko Cimerman
Milica Đurin
Božo Višošević
Ante Peroković
Elizabeta Gajnik
Paula Gregorić
Darinka Hrvoić
Đuro Šostarec
Marija Jagić
Kolar Marta
Terezija Kovačić
Višnja Posavec
Kutijevec Evica
Marija Huđek
Marica Matočec


PODACI IZ SPOMENICE OD 1971. GODINE

Šezdesetih i sedamdesetih godina Područna škola Podravske Sesvete ima osam razrednih odjeljenja sa brojem učenika od oko 40 po odjeljenju.  Školska kuhinja otvorena je 1972. godine. Svih tih godina učenici su redovito sudjelovali na različitim priredbama i natjecanjima prigodom značajnijih datuma. Održavane su i mnoge radne akcije na uređenju okoliša škole i  mjesta u kojima su sudjelovali  učenici i njihovi nastavnici. Sudjelovali smo i na brojnim literarnim i likovnim natjecanjima.

  22.svibnja 1977. održan je '' Susret pionirskih folklornih grupa'' bliže i dalje okolice koji je postao tradicionalan i velik događaj za samo mjesto. Svake godine u svibnju održavan je ovaj susret koji je bio i medijski popraćen.

  Izuzetno duga i bogata tradicija treniranja Starih sportova bila je prisutna u našoj školi desetljećima te je još uvijek aktualna. O uspjehu naših učenika pisao je i dnevni tisak.   

 Učenici su često sudjelovali na Fašenkijadam od kojih je jedna održana u Kalinovcu 1980. godine. Glavna maska bio je učenik obučen u odijelo od slame.

  Voditelji grupa slobodnih aktivnosti pripremali su djecu za priredbe i svečanosti koje su bile u čast Dana Republike, Dana JNA, Dana dječje radosti, Praznika rada, Dana škole i Dana mladosti. Priredbe su bile praćene izložbama dječjih radova.

  Svečanim programom obilježeno je otkrivanje spomen ploče narodnom heroju Milanu Špalju te svečano preimenovanje karaule Mekiš 26.11.1978.

 

  Sedamdesetih i osamdesetih godina razrednu nastavu vodile su učiteljice Anđelka Dergez, Marija Jagić, Ljiljana Škvorc (Modrušan, još uvijek radi) te učitelj Željko Kovačić koji su živjeli i radili u Podravskim Sesvetama. Odgojili su i prva znanja usadili brojnim generacijama Sesvečana.

    Učitelj Željko Kovačić bio je osnivač Starih sportova 1969. koje je izuzetno uspješno vodio do svog umirovljenja, a klub i danas postoji. Većina učenika sudjelovala je u treniranju i natjecanjima

te osvajala brojna priznanja i medalje. Mnogi ne znaju da je rođen 1937. a od 1943. do danas živi u Podravskim Sesvetama u kojima je kao učitelj razredne nastave radio od 1961. do umirovljenja 1993. Biografija mu obiluje silnim zaslugama na području starih sportova, folkloristike, pisanju pjesama, pripovijetki, aforizama, basni, šala, igrokaza iz etnologije, etnografije, sociologije i povijesti sporta. Desetljećima je vodio Dramsku – amatersku družinu, folklornu skupinu, Sekciju starih sportova, ribičko društvo 'Kečiga', mjesnu knjižnicu i čitaonicu... Bio je suradnik Hrvatskog radija i televizije te sudjelovao u snimanju raznih emisija. Također je sudjelovao na brojnim kongresima i znanstvenim skupovima. Jednom rečenicom, čovjek koji cijeli život grli hrvatsku baštinu Podravine i bori se za njeno očuvanje.

 

   22.ožujka 1996. prilikom otvorenja Matične škole u Kloštru Podravskom, našu školu posjetila je ministrica prosvjete i športa gđa Ljilja Vokić te general Mladen Markač.

  4.lipnja 1992. učenice Danijela Mavračić, 3. razred; dobila je 2. nagradu, a učenice Marija Pintarek, 4.razred i Vesna Karšić, 6.razred priznanja za sudjelovanje na izložbi dječjih radova (pisanica-tehnika gvaš) u Etnografskom muzeju u Zagrebu
 26.ožujka 1995. Pod vodstvom rukovoditeljice škole Anđelke Dergez organizirana je prodajna izložba ručnih radova, pisanica i košarica u čijoj su izradi sudjelovali učenici, roditelji i učiteljice. O događaju je snimljena i televizijska emisija koju je vodila Zvjezdana Galkovska.

 
  16. – 19. rujna 1996. Podravske Sesvete su proslavile značajne jubileje – 660.godišnjica spominjanja Sesveta; 300.obljetnica postanka današnjih Sesveta i 110. Obljetnica postanka župe. Učenici su sudjelovali priredbom i mimohodom.

  Prigodom proslave sesvečkih jubileja školu je posjetio preuzvišeni biskup Jezerinec u pratnji dekana Tomislava Hrupeca, svećenika u Podravskim Sesvetama.

  14.,15., i 16. travnja 1997. organizirane su radionice izrade pisanica na tradicionalni sesvečki način voskom. Organizatori su bili prof.Josip Barlek, kustos Etnografskog muzeja u Zagrebu, slikar Josip Cugovčan te voditeljica Područne škole Anđelka Dergez. Sudjelovali su učenici svih područnih škola te Matične škole Kloštar Podravski. Izložba pisanica postavljena je u prostorijama naše škole 20. travnja 1997.

  Posredstvom našeg mještanina koji živi u Republici Mađarskoj te zalaganjem voditeljice škole Anđelke Dergez uspostavljeno je prijateljstvo naše škole i osnovne škole u mjestu nedaleko Pečuha – Vajszlo. Prvi susret imali su 16. listopada 1997. uz programe s narodnim plesovima i običajima te sportskim natjecanjima. Prijateljstvo i međusobni posjeti traju i danas.

  1999.godine učenice Marija Randelj i Iva Petrovčić dobile su priznanja za likovne radove na državnoj razini s temama Svjetlost je među nama i Europa u školi pohađajući Likovnu skupinu pod vodstvom učiteljice Zrinke Topolovčan. 2000.godine rad učenice Ane Jevtić s temom Svjetlost je među nama bio je izložen u muzeju Mimara u Zagrebu.

  Josip Dolček i  Vjekoslav Vidojković, učenici VIII.c. na državnom prvenstvu u šahu u Karlobagu, travanj 1999.

  Ivan Zvonar i Drago Ružman, učenici VII.c. razreda na državnom natjecanju iz  fizike u Kaštelama od 12.-15.V.1999. pod vodstvom učitelja fizika prof. Vlade Haluseka osvojili su 
3.mjesto.

  Na državnom natjecanju iz fizike učenika 8. razreda održanom u Crikvenici od 12.-15. svibnja 2000. godine, Beatrix i Drago Ružman osvojili su 1. mjesto sa radom pod nazivom:
"Energija periodičnog centralnog sudaranja". Mentor im je bio profesor Vlado Halusek.

  Na državnom natjecanju iz fizike učenika 8. razreda održanom u Crikvenici od 12.-15. svibnja 2000. godine, Beatrix i Drago Ružman osvojili su 1. mjesto sa radom pod nazivom: "Energija periodičnog centralnog sudaranja". Mentor im je bio profesor Vlado Halusek.
  Drugu godini za redom osvajamo prvo mjesto na državnom takmičenju iz fizike, 16.-19.5.2001.- Zadar. Naziv rada: "Potvrda izraza za kinetičku energiju. “Ovaj veliki događaj ostvarile su: Beatrix-Eszter Ružman i Helena Vlašić pod vodstvom profesora Vlade Halusek.

  Drugo mjesto na državnom natjecanju iz fizike 2002. u Crikvenici osvojili su učenici 8. razreda Matija Petrovčić i Martin Derežić s voditeljem prof. Vladom Halusekom.

  Na Državnom natjecanju iz fizike održanom u Malom Lošinju 13.6.2004., učenici VIII.c razreda Nikolina Halusek i Patrick Ružman osvojili su 3. mjesto. Naziv rada  bio je: " "Rezonancija zvučnog ritma i titranje njihala".

  Svake godine u listopadu škola bogato obilježava Dane zahvalnosti za plodove zemlje – Dane kruha. Učenici sudjeluju na mnogobrojnim radionicama i plodove rada svojih ruku, ruku svojih baka i mama izlažu u samoj školi te na županijskim smotrama. 5.10.1999.godine predstavljali smo našu školu na županijskoj smotri u Križevcima.

  18.rujna 2000. dovršena je kotlovnica centralnog grijanja te završetak radova na adaptaciji interijera naše škole. Time je prestalo grijanje škole na drva. Svečano je puštena u rad uz proslavu Dana općine uz koji su naši učitelji i učenici pripremili svečani program.

  Na Lidranu 2002. u Đurđevcu Ana Jeftić sa svojom pjesmom "Si so vredni" osvaja prvo mjesto. Mentorica joj je bila učiteljica Marijana Štefanić.

  Od 5.-8.6.2002. godine idemo u Rijeku na državno natjecanje iz astronomije. Zastupala nas je učenica VI.c razreda Nikolina Halusek sa radnjom koja nosi naslov: "Horizontalna sunčana ura". Nikolina kraj sunčanog sata koji se nalazi na pročelju njene kuće u   Podravskim Sesvetama.

  12. travnja 2003. održana je u osnovnoj školi Ferdinandovac završna svečanost dodjele priznanja učenicima čije su fotografije proglašene najboljima na natječaju EKO-fotka 2003. U Natječaju je sudjelovalo 40 škola sa 650 fotografija. Iz naše škole sudjelovala su 3 učenika sa 11 fotografija i one su sve ušle u uži izbor za nagrade. Prema izjavi Žirija ove godine su naši učenici imali najbolje fotografije o čemu svjedoči i slijedeće:
   Učenica 7.c. razreda Ana Zvonar za svoju fotografiju "Mali i veliki", tematska cjelina B: Ovo nanosi bol našoj majci prirodi, dobila je Brončanu plaketu. Učenik 7.c. razreda Ivan Jagić za fotografiju pod nazivom "Sesvečka zima 4" , tematska cjelina A: Zima u mom zavičaju, dobio je Zlatnu plaketu.  Mentor im je bio prof. Vlado Halusek.

Naša škola proglašena je najuspješnijom školom u Natječaju Eko-fotka 5.6.2004. u Ferdinandovcu te je nagrađena umjetničkom slikom - dar Drage Bešenića.
Učenici 8.c razreda naše škole Nikolina Halusek i Ivan Jagić osvojili su treće mjesto te dobili  brončane plakete. (Naziv fotografija: "Septička jama na pol vrta" i "Slomi me nježno".) Još sedam naših fotografija ušlo je u uži izbor.
  Na Natječaju za učeničku fotografiju "EKO-fotka 2005." pod pokroviteljstvom Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa Republike Hrvatske održanom u osnovnoj školi Ferdinandovac naše učenice i učenici pokazali su treći put za redom

da nemaju konkurencije kad je u pitanju sposobnost za prepoznati lijep i zanimljiv dio sebe ili prirode. Na natječaju je sudjelovalo 68 osnovnih škola s 830 radova, a za izložbu je odabrano 163. Kao najuspješnija škola nagrađeni smo umjetničkom slikom - dar Željka Bečaja.

1. nagrada - zlatna plaketa:
"Jednojajčani blizanci"
    - Aleksandra Kirinec, VIII.c, 
- Tema B - Ovo nanosi bol našoj majci prirodi

2. nagrada - srebrna plaketa:
"Pobožno drvo"
- Petra Šerbeđija, VII.c,
- Tema A - Drveće moga zavičaja

  U svibnju 2005. ostvarili smo kontakt sa prof. Jennifer Renae Roa iz USA koja je istražujući svoje korijene došla do internetskih stranica naše škole i povezala se s učiteljem Vladom Halusekom koji joj je daljnji rođak. Kako je i ona učiteljica, zainteresirala je svoje učenike za Hrvatsku te je sa učiteljicom engleskog jezika Renatom Bratanović Palaić započela dopisivanja među učenicima na engleskom jeziku što je za njih bilo vrijedno iskustvo.
U rujnu 2006. Jennifer sa bakom i ujakom osobno je posjetila našu školu. Učenici su bili oduševljeni razgovorm s izvornim govornicima engleskog jezika.

  16. ožujka 2006. u OŠ "Đuro Ester" u Koprivnici održano je županijsko natjecanje iz geografije Valentina Šokec osvaja I. mjesto sa osvojenim 71. bodom od mogućih 80.

  21.travnja 2006. na EKO-Fotki 2006. Već petu godinu,naša škola je treći put zaredom proglašena najuspješnijom i za nagradu dobila fotoaparat Olympus  koji nam je dodijelila Zajednica tehničke kulture grada Đurđevca. Brončanu plaketu dobila je Marina Kolar za fotografiju pod nazivom "Limena riba", a slika Margarete Ružman je pohvaljena. Jedan od najuspješnijih mentora bio je i prof. Vlado Halusek.

  Na državnom susretu i natjecanju mladih fizičara osnovnih škola - eksperimentalni radovi na otoku Visu od 11.-14.svibnja 2006. predstavnice naše škole Margaret Ružman, 8.c i Martina Derežić, 7.c bile su najbolje i osvojile 1. mjesto između 10 odabranih najboljih škola s područja Republike Hrvatske. Naziv rada je: "Kemijske i fizikalne promjene".
  Mentor im je bio magistar Vlado Halusek.

  Ivana Derežić, učenica 7.c razreda na Županijskom natjecanju iz biologije, održanom 12.3.2007. u Sokolovcu osvaja I. mjesto!!! Imala je ukupno 49 bodova od mogućih 75. 
14.3.2008. u Drnju na županijskom natjecanju iz biologije Ivana Derežić, 8.c osvaja I. mjesto s ukupno 57 bodova od 75 mogućih, a II. mjesto je pripalo Valentini Šokec, 8.c s ukupno 53 boda. Na natjecanju je bilo ukupno 29 sudionika. Mentorica im je bila Zorica Špoljarić.

  Na šestom po redu natječaju EKO-FOTKA 2007. s temom "Svitanja i sumraci u mom zavičaju" i "Ovo nanosi bol našoj majci prirodi" sudjelovalo je 106 škola iz cijele Hrvatske s ukupno 1355 radova. Sudjelovalo je i desetak naših učenika s oko 30 radova. Rad Antonije Janković "Jači od betona" osvojio je drugo mjesto i srebrnu plaketu, čime smo i dalje u samom vrhu najuspješnijih škola.

  1. (prvo) mjesto na županijskom natjecanju iz vjeronauka,  27.2.2008. u Rasinji. Ovaj uspjeh ostvarile su: Petra Troha, 7c, Lucija Puača, 7.c,  Marina Šerbeđija, 8.c, Valentina Šokec, 8.c uz vodstvo mentorice s.Karmen Hajdinjak.  Sudjelovalo je 14 ekipa. Od ukupno 230 mogućih bodova osvojili smo 209.

  19. travnja 2008. u Ferdinandovcu na svečanom proglašenje pobjednika i dodjela nagrada na natječaju EKO-fotka 2008 na kojem su sudjelovale 93 škole iz cijele RH s ukupno 966 radova. Naša škola je proglašena najuspješnijom te je za nagradu dobila posebno priznanje i digitalni  fotoaparat Benq.  Osvojili smo i 2. mjesto - srebrna plaketa - Tema A - Kukac i cvijet: Karolina Kolar
  2.4.2009.  EKO-fotka- Srebrna plaketa (II. mjesto) - Martina Dergez, 7.c razred za rad pod nazivom "Svemirsko zelenilo" - Tema A

Povodom Dana škole 30.05.2011.  ravnatelj Mirko Šandrovčan i voditeljice naše škole Renate Bratanović Palaić nagrađuju najuspješnije učenike prigodnom knjigom  .

  15.11.2012. Učenici 7. i 8. razreda PŠ Podravske Sesvete, Marta Rep i Krunoslav Matočec sa svojim prof. fizike mr. sc. Vladom Halusekom nastupili su na HTV-u u emisiji Školski
                    sat.
 
  Zahvaljujući Općini Podravske Sesvete preko ljetnih praznika 2013.godine:
 - popravljen je i osposobljen dosadašnji kanalizacijski sustav te izvršene
   pripreme za spajanje školske zgrade na gradski vodovod i kanalizaciju
 - popravljena je i dijelom zamijenjena novom "panik rasvjeta"(svijetla koja se
   automatski pale u slučaju nestanka električne energije)
 - popravljeni su i učvršćeni pojedini elementi centralnog grijanja 
   Sve radove su izvele firme s područja Općine Podravske Sesvete.
 - sva klasična rasvjetna tijela sa sijalicama snage 150W u učionicama i
   prostoriji Male škole zamijenjena su  neonskim rasvjetnim tijelima.
   Zamijenjena su i rasvjetna tijela za osvjetljenje ploče.
 - nova rasvjetna tijela postavljena su u školskoj kuhinji i školskom restoranu
   te na hodnicima.
 - zidovi u svim razredima su nanovo obojeni svježim, prozračnim bojama.
   Također su okrečeni i svi hodnici kao i sanitarne prostorije.

13.02.2014.
- Područnu školu Podravske Sesvete danas je posjetio načelnik naše Općine Ivan Derežić. Razlog posjeta bila je vrijedna donacija 15 prijenosnih računala marke  DELL (ekran 17", trogodišnja garancija, svi programi potrebni za rad učenika, bežićno povezivanje na školski internet, torbe za čuvanje i nošenje) koju su u ime škole   službeno primili ravnatelj Mirko Šandrovčan i voditeljica PŠ Podravske Sesvete Renata Bratanović. Tom prilikom su obišli i razgledali  i ostale dijelove škole te razmotrili potrebe i problematiku vezanu uz uspješan rad.  Načelnik Derežić je naglasio da će Općina Podravske Sesvete i nadalje , u okviru svojih mogućnosti, pomagati PŠ   Podravske Sesvete u njenom što boljem i uspješnijem radu s učenicima. Na kraju najzadovoljniji su bili učenici jer su ovim darom dobili najopremljeniju informatičku   učionicu u našoj Županiji.
- Tijekom ovog susreta istaknuto je da će za iduću školsku godinu 2014./15. svi učenici naše škole dobiti sve udžbenike besplatno, za što je Općina Podravske Sesvete osigurala novac.
- Također se razmatra i uvođenje besplatne prehrane u školskoj kuhinji za sve učenike,  ali to će ovisiti o mjerama Hrvatske Vlade i MZOS-a koji planiraju novu mrežu škola te drugačiji rad pojedinih dijelova školstva.

  Iz godine u godinu broj polaznika škole se lagano smanjuje te sada I. - VIII. razred pohađa oko 150 učenika. Školska zgrada je dobro održavana izvana i iznutra, ali nedostaje prostora, nema kabineta niti nema sportske dvorane. Nadamo se da će to u skoroj budućnosti biti riješeno. Nakon odlaska učiteljice Anđelke Dergez u mirovinu  vođenje škole preuzima učiteljica Renata Bratanović. Učitelji predmetne nastave dolaze iz Matične škole u Kloštru Podravskom, osim prof. Vlade Haluseka i Renate Bratanović Palaić koji predaju matematiku i fiziku, odnosno engleski jezik. Učiteljice razredne nastave su: Ljiljana Modrušan, Renata Slamić, Tanja Britvić i Maja Pandur. U školskoj zgradi se nalazi i prostorija za polaznike Male škole kojih ima dvije grupe sa po 15 polaznika a  vodi ih Danijela Mavračić.

  PŠ Podravske Sesvete i dalje radi u sastavu MŠ Kloštar Podravski. Hoćemo li jednog dana ponovo postati samostalna škola - ne zna se.
 

______________________________________________________________________________________________________