Blaž Lenger nastupa sa istoimenom pjevačkom udrugom 2003. godine u Podravskim Sesvetama.