Kajkavska kulturna muzička baština

 

 

          P A R T I T U R E

 

Predgovor

 

Partiture Ajde Kato

 

Partiture Ala je divan taj Podravski kraj

 

Partiture Dobro jutro moj svečaru-Pastirče

 

Partiture Đurđevačka polka-Stara me majka kara

 

Partiture Falila se Jagica

 

Partiture Gdje su stare tambure-Dolinom se šetala

 

Partiture Golub i djevojka

 

Partiture Jorgovanu treba dati mira

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

č

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OVE  PARTITURE POKLON SU VLADIMIRA SMILJANIĆA MLAĐIM GENERACIJAMA DA SE NE ZABORAVI.

 

Obradio: JosipJurinjak

 

 

 


  STARI NARODNI GLAZBENI SASTAVI
 
 
Zagorja Prigorja Podravine Moslavine Posavine Pokuplja Međimurja


Neslužbene, znanstveno-obrazovne i informativne stranice o Podravskim Sesvetama!
Computer design and copyright©1998. - 2022.

 

Glazbeni sastavi iz Podravskih Sesveta
 
Narodni glazbeni sastavi iz Draganca
 

 

Podravski narodni glazbeni sastavi
 


Stranice o pučkim narodnim sastavima, skupinama, partijama, društvima i svima ostalima koji su
djelovali ili djeluju
u cilju očuvanja napjeva, pjesama, običaja i tradicije svoga kajkavskoga kraja.